Zwroty i reklamacje

Zwroty

 1. Zgodnie z obowiązującą ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827) Klient, który zakupił produkt na Sklepie, może w terminie 14 dni odstąpić od umowy zakupu bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w Ustawie, jak np. bezpośredni koszt zwrotu.
 2. Klient, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, powinien poinformować Sklep o swojej decyzji poprzez wysłanie informacji o odstąpieniu od Umowy zakupu na adres mailowy: info@classicbrakes.pl.
 3. Klient może skorzystać z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od Umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Skorzystanie z powyższego wzoru nie jest obowiązkowe. Formularz zwrotu do pobrania (pobierz).
 4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient ma obowiązek zwrócić produkt do Sklepu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sklepu przed upływem tego terminu. Adres do zwrotów: Pizzabrakes, Marcin Przybyszewski, ul. Rydygiera 8 bud 6A, 01-793 Warszawa, POLSKA.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta, Sklep jest zobowiązany zwrócić Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszt dostawy rzeczy (z wyłączeniem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sklep) niezwłocznie a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpieniu od umowy sprzedaży. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Rękojmie i Reklamacje

 1. W przypadku stwierdzenia wad produktu, jego uszkodzeń powstałych podczas transportu lub niezgodności towaru z towarem zawartym w złożonym zamówieniu Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji towaru zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002r. (Dz. U. z 2002r. Nr.141, poz. 1176 z zm.)
 2. Rękojmia przysługuje klientowi, który zakupił na Sklepie produkt posiadający wadę. W ramach rękojmi Klient może żądać od sprzedawcy naprawy, wymiany, obniżenia ceny albo − przy wadzie istotnej − odstąpienia od umowy. Sklep spełni roszczenie w zależności od łatwości i szybkości naprawy/wymiany oraz od tego czy produkt był już reklamowany. Klient otrzyma odpowiedź dotyczącą sposobu zrealizowania przez Sklep prawa Klienta do rękojmi w przeciągu 14 dni.
 3. Produkty sprzedawane przez Sklep objęte są gwarancją Producenta.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące gwarancji i jej warunków dostępne są na Karcie Gwarancyjnej Produktu.
 5. Zgłoszenie reklamacyjne należy skierować na adres email: info@classicbrakes.pl.
 6. Zgłaszając reklamację każdy Klient jest zobowiązany do przesłania reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu i wypełnionym formularzem reklamacyjnym (pobierz). Adres do zwrotów: Pizzabrakes, Marcin Przybyszewski, ul. Rydygiera 8 bud 6A, 01-793 Warszawa, POLSKA.
 7. Odpowiedź na reklamację jest udzielana nie później niż w terminie do 14 dni od jej otrzymania.
 8. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas użytkowania produktu.
 9. W przypadku reklamacji uzasadnionej np. wad wynikających z winy producenta produkt podlega naprawie lub jeśli naprawa jest niemożliwa, wówczas podlega on wymianie na nowy i jest dostarczony do Klienta na koszt Sklepu.

Adres do zwrotów: Pizzabrakes Marcin Przybyszewski, ul. Rydygiera 8 bud 6A, 01-793 Warszawa, Polska

Adres email: info@classicbrakes.pl
Formularz zwrotu bez podania przyczyny (pobierz)
Formularz reklamacyjny (pobierz).

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl